Chropov

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Trnavský kraj
District:
Okres Skalica
County:
Senica
Municipality code:
504394
IN:
00309567
VATIN:
2021065717
Populacion:
377
Cadastral municipality:
1 779 ha
Established:
1262
Web:
www.chropov.sk
Obecný úrad Chropov
132, 90864 Chropov

Office hours

Monday:
8:00 - 16:00
Tuesday:
8:00 - 16:00
Wednesday:
8:00 - 17:00
Thursday:
8:00 - 16:00
Friday:
8:00 - 15:00

About municipality