Dobrohošť

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Trnavský kraj
District:
Okres Dunajská Streda
County:
Dunajská Streda
Regions:
Dunajská Magistrála v Lehniciach
Municipality code:
501549
IN:
00305359
VATIN:
2021129935
Populacion:
380
Cadastral municipality:
470 ha
Established:
1238
Web:
www.dobrohost.sk
Obecný úrad Dobrohošť
99, 93031 Dobrohošť

About municipality