Duplín

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Stropkov
County:
Stropkov
Municipality code:
527262
IN:
00330434
VATIN:
2020784282
Populacion:
497
Cadastral municipality:
9 032 ha
Established:
1379
Web:
www.duplin.ou.sk
Obecný úrad Duplín
66, 09101 Duplín

About municipality

Obec Duplín leží v Nízkych Beskydách, v doline rieky Ondava. Patrí medzi najstaršie osídlené územie Slovanmi v tomto regióne. Prvá písomná zmienka o Duplíne pochádza z roku 1379. V 15. až 16. storočí bola v dedine mýtnica. V súčasnosti je domovom pre takmer 500 ľudí. Najvzácnejšou historickou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. Postavili ho v roku1861. Duplín je farnosťou, pod ktorú spadajú dve okolité obce. Obec je splynofikovaná, je tu zavedený verejný vodovod. Funguje tu tak materská ako aj základná škola s telocvičňou. Rozvoju športových aktivít napomáha zriadenie futbalového ihriska v obci. K pravidelným kultúrnym akciám v dedine patria oslavy Nového roka, oslava Dňa úcty k starším, oslavy 1. mája a obľúbený športový deň, ktorý sa koná v auguste. Duplín čerpá dodnes zo svojej strategickej polohy na cestnej spojnici medzi Svidníkom a Stropkovom. Obec Duplín je členom Združenia mikroregiónu Ondava. Duplín má potenciál na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, špeciálne turistiky a agroturistiky.