Malý Slivník

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Prešov
County:
Prešov
Municipality code:
524832
IN:
00327433
VATIN:
2020711605
Populacion:
735
Cadastral municipality:
260 ha
Established:
1248
Web:
www.malyslivnik.ocu.sk
Obecný úrad Malý Slivník
48, 08267 Malý Slivník

About municipality