Kostolná pri Dunaji

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Bratislavský kraj
District:
Okres Senec
County:
Senec
Municipality code:
503851
IN:
00306037
VATIN:
2021006702
Populacion:
469
Cadastral municipality:
807 ha
Established:
1332
Web:
kostolna-pri-dunaji.sk
Obecný úrad Kostolná pri Dunaji
59, 90301 Kostolná pri Dunaji

Office hours

Monday:
7:30 - 12:30 13:30 - 17:00
Tuesday:
7:30 - 13:00
Wednesday:
7:30 - 12:30 13:30 - 15:00
Thursday:
nestránkový deň
Friday:
7:30 - 13:00

About municipality

Obec Kostolná pri Dunaji patrí medzi menšie obce v okrese Senec. Rozprestiera sa na severnom okraji Podunajskej nížiny vo výmere 807 ha. Z historického hľadiska sa na teritóriu obce v časti Malý Šúr nachádza jedno z najstarších pohrebísk juhozápadného Slovenska. Je datované do staršej doby rímskej. Z archeologického hľadiska sa pokladá za dosiaľ najvýznamnejšie germánske nálezisko. Už koncom minulého storočia sa tu našli rôzne sečné, bodné zbrane, zlomky bronzových a strieborných nádob. V rokoch 1954 až 1961 tu boli vykonané výskumné, záchranárske, archeologické práce, pri ktorých bolo otvorených 66 žiarových hrobov. Tieto boli odborne ošetrené a vyhodnotené. Päťdesiatdeväť nájdených exponátov bolo následne prevezených a umiestnených do Národného múzea – antropologického oddelenia v Prahe.