Chrastince

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Banskobystrický kraj
District:
Okres Veľký Krtíš
County:
Veľký Krtíš
Municipality code:
516058
IN:
00647411
VATIN:
2021173374
Populacion:
235
Cadastral municipality:
404 ha
Altitude:
150 m nad m.
Established:
1244
Web:
www.chrastince.sk
Obecný úrad Chrastince
18, 99108 Chrastince

Office hours

Monday:
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Tuesday:
Administratíva - nestránkový deň
Wednesday:
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Thursday:
Administratíva - nestránkový deň
Friday:
Administratíva

About municipality

Chrastince ležia v Ipeľskej kotline v plytkej dolinke potoka Studienka. Juhovýchodná časť odlesneného chotára je na okraji zaplavovanej nivy a terasách Ipľa. Na severozápade sa tiahne systém jarkov, pahorkatina s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné lužné a nivné pôdy.

Na sever a severozápad sa tiahli rozsiahle bukové a dubové lesy, ktoré postupne ustúpili a uvoľnili priestor orným pôdam a na pahorkatinách rozsiahlym vinohradom.