Bottovo

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Banskobystrický kraj
District:
Okres Rimavská Sobota
County:
Rimavská Sobota
Regions:
Rimavská dolina
Municipality code:
514551
IN:
00318639
VATIN:
2021293230
Populacion:
217
Cadastral municipality:
1 170 ha
Established:
1922
Web:
www.bottovo.ou.sk
Obecný úrad Bottovo
66, 98041 Bottovo

About municipality