Number Title Partner's IN Added
Not reported Oznam
Not reported
Not reported Orange
Not reported 2011/03/14
Not reported Orange
Not reported 2011/03/14
Not reported kooperativa
Not reported 2011/03/15
Not reported JUDr.Hlinka
Not reported 2011/03/16
Not reported EEP
Not reported 2011/03/16
2011/06969 Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
OÚ OCOaKR Banská Bystrica
45016381 2011/08/10
6544893801 Kooperatíva
Kooperativa , 34,23
00585441 2012/02/08
8800313602 Koncesionársky poplatok
RTVS Bratislava , 55,68
36857432 2012/02/08
13092012 AC vzdelávanie Zvolen
AC vzdelávacia agentura Zvolen , 33,00
43984924 2012/10/08
12102012 Firma Wolf Bratislava
Wolf Bratislava , 28,00
41637780 2012/10/08
09102012 IVS Banská Bystrica
IVS , 25,00
00151858 2012/10/08
6807195184 Kom.poisť.
Komunálna poisťovňa Banská Bystrica , 278,76
31595545 2012/10/25
466/12/7 Ojednávka VOP Trenčín
Vop Trenčín , 50,00
36350583 2012/11/14
6807565042 Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa , 91,28
31595545 2012/12/12
497/2012 ZMOS Bratislava
ZMOS , 34,24
00584614 2012/12/12
21032013 BBRZ
BBRZ , 43,20
00584614 2013/05/03
P0001113-2013 predfaktura
Databanka , 129,60
44601549 2013/08/27
6807195184 Komunálna poisťovňa
Komunálma poisťovňa , 278,76
31595545 2013/11/04
70/2013 Znalecký posudokI
Ing.Harachová , 610,00
42007984 2013/12/18