Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
Not reported Objednávka 2011 01
Not reported 2011/02/24
Not reported Objednávka č. 2011-02
Not reported 2011/03/30
Not reported Objednávka č. 2011-03
Not reported 2011/04/06
Not reported Objednávka č. 2011/12
Not reported 2011/12/27
Not reported Objednávka č. 2011/10
Not reported 2011/12/08
Not reported Objednávka produktu VÝHODA
Východoslovenská energetika a.s.
44483767 2015/03/03
1/2020 Objednávka na tlačoviny
Centrum polygrafických služieb, Bratislava , 15,40
42272360 2020/01/16
2012/01 Objednávka na toner a papier
Ladislav Csehely - CYtech , 46,00
36155136 2012/01/25
2012/10 Objednávka na údržbu voj. hrobov
Roman Čurha
41726502 2012/09/13
2012/11 Objednávka na tlačivá
Connect
34454730 2012/10/12
2012/12 Objednávka na toner
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2012/11/19
2012/13 Objednávka na drevenú podlahu a lišty
Eva Čurhová
34568328 2012/12/18
2012/137 Objednávka na tlačivá
Slovenská pošta, a.s.
36631124 2012/09/25
2012/14 Objednávka na laky, riedidlá, tužidlá a štetce
Dušan Jankaj
30625785 2012/12/19
2012/15 Objednávka na demotáž a montáž drevenej podlahy
Roman Čurha
41726502 2012/12/20
2012/2 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 336,00
37007343 2012/02/07
2012/3 Obejdnávka na ochranné prostriedky
Dušan Gabrík KATKA , 120,00
17220904 2012/03/04
2012/4 Objednávka na vlajku SR
Signo, s.r.o. , 11,40
43930824 2012/03/04
2012/5 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 184,00
37007343 2012/03/11
2012/6 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 352,00
37007343 2012/04/01