Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
8260396839 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,72
35763469 2020/05/28
6200234530 Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020
Slovanet, a.s. Bratislava , 15,00
35954612 2020/05/19
7469516581 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2020 - 31.05.2020
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 267,00
44483767 2020/05/12
6/2020 Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Príslop
Ing. Iveta Sabaková, Trebišov , 700,00
33157413 2020/05/12
4415/20 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 46,07
36211451 2020/05/12
8258490935 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 21,24
35763469 2020/05/07
6200179248 Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.04.2020 do 30.04.2020
Slovanet a.s., Bratislava , 15,00
35954612 2020/04/17
2978/20 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 46,18
36211451 2020/04/08
8256220175 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a. s. , 21,17
35763469 2020/04/08
8255847125 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,72
35763469 2020/03/31
202020 Faktúra za členský príspevok na rok 2020
ZMOS - Sninský región , 10,80
37790064 2020/03/30
2004667 Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
SLOVGRAM, Bratislava , 38,40
17310598 2020/03/30
6200124929 Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Slovanet, a.s. Bratislava , 15,00
35954612 2020/03/17
8253952426 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,70
35763469 2020/03/10
1797/20 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 44,80
36211451 2020/03/10
2020001 Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
ENVIO s.r.o., Prešov , 3 000,00
44402350 2020/02/18
202702415 Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020
IFOsoft s.r.o., Prešov , 150,72
31666108 2020/02/18
2201104020 Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020
SOZA, Bratislava , 14,28
00178454 2020/02/13
202016 Faktúra za služby SOÚ v roku 2019
ZMOS - Sninský región - SOÚ, Snina , 25,00
37790064 2020/02/12
1560007295 Faktúra za tlačiarenské a dodacie služby
Centrum polygrafických služieb, Bratislava , 20,92
42272360 2020/02/11