Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
5919/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,96
36211451 2019/06/11
8234282655 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 13,74
35763469 2019/06/06
8233935053 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,72
35763469 2019/05/30
4721/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 44,45
36211451 2019/05/16
7429387761 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 249,00
44483767 2019/05/09
8232189569 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 25,37
35763469 2019/05/09
312019 Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
ZMOS - mzdová učtáreň, Snina , 123,00
37790064 2019/04/29
202019 Faktúra za členský príspevok na rok 2019
ZMOS - Sninský región , 10,80
37790064 2019/04/29
3136/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 44,87
36211451 2019/04/09
8230111724 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,18
35763469 2019/04/09
17/2019 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019
Ing. Jana Ihnátová, Snina , 80,00
31314856 2019/04/02
8229768588 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom a.s. , 26,18
35763469 2019/03/28
F 201906 Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019
Obec Ulič , 33,00
00323691 2019/03/14
8228050752 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,18
35763469 2019/03/07
1652/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,71
36211451 2019/03/07
F 192702342 Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
IFOsoft s.r.o., Prešov , 150,72
31666108 2019/02/21
2191104148 Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
SOZA, Bratislava , 14,28
00178454 2019/02/13
7496601060 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 249,00
44483767 2019/02/07
8226007204 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 21,17
35763469 2019/02/06
179/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,60
36211451 2019/02/05