Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
8/2 Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Berezňanin Jakub, Ladomírov , 828,40
48057622 2019/08/20
8853/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,75
36211451 2019/08/08
8238518754 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,17
35763469 2019/08/08
7466924623 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2019 - 31.08.2019
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 249,00
44483767 2019/08/08
8238167325 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,72
35763469 2019/07/30
19VF039 Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2018
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 156,00
34570918 2019/07/26
1190271 Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2019-7.8.2020
DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce , 34,56
35960132 2019/07/18
7592/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,61
36211451 2019/07/11
8236393197 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,17
35763469 2019/07/09
FV190413 Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
PP PROTECT s.r.o., Michalovce , 72,00
48039365 2019/07/04
512019 Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
ZMOS - mzdová učtáreň, Snina , 123,00
37790064 2019/07/02
5919/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 43,96
36211451 2019/06/11
8234282655 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 13,74
35763469 2019/06/06
8233935053 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,72
35763469 2019/05/30
4721/19 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
FÚRA s.r.o., Rozhanovce , 44,45
36211451 2019/05/16
8232189569 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 25,37
35763469 2019/05/09
7429387761 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 249,00
44483767 2019/05/09
312019 Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
ZMOS - mzdová učtáreň, Snina , 123,00
37790064 2019/04/29
202019 Faktúra za členský príspevok na rok 2019
ZMOS - Sninský región , 10,80
37790064 2019/04/29
8230111724 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 21,18
35763469 2019/04/09