Číslo Název IČ partnera Vložen
8/2014 Dodatok č. 1
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 16.5.2014
511/2012 Kúpna zmluva na pozemok
Vladimír KANKARA , 3 810,60
Neuvedeno 23.11.2012
4/2014 Darovacia zmluva
Róbert Bayer , 1 000,00
Neuvedeno 25.3.2014
032014 Kúpna zmluva
doc. MUDr. Ján Lupták a manž. MUDr. Marta Luptákov
Neuvedeno 11.3.2014
2 Kúpna zmluva na pozemok
Jozef Tomaška , 3 515,00
Neuvedeno 6.2.2012
Neuvedeno Kúpna zmluva
Neuvedeno 21.11.2011
Neuvedeno Darovacia zmluva
Neuvedeno 29.11.2011
124/2015 Kúpna zmluva
Milan Juroš , 1 089,00
Neuvedeno 20.4.2015
1/2014 Kúpna zmluva
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková , 1 000,00
Neuvedeno 28.1.2014
Neuvedeno Zmluva o pripojení na internet
Neuvedeno 10.2.2011
Neuvedeno Zmluva o nájme nebytových priestorov
Neuvedeno 24.10.2011
SB23042013 Zmluva o dielo
Premier Consluting, spol. s r.o.
Neuvedeno 23.4.2013
Neuvedeno zmluva o spolupráci
Neuvedeno 18.8.2011
1/85/2017 Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - pozemku
Ing. Stanislav Szimcsik , 891,00
Neuvedeno 6.11.2017
Neuvedeno kúpna zmluva
Neuvedeno 5.8.2011
Neuvedeno Dodatok ku Kúpnej zmluve č. U500/2008
Neuvedeno 11.2.2011
Neuvedeno Zmluva o dielo s faktúrou
Neuvedeno 24.10.2011
Neuvedeno Kúpna zmluva
Neuvedeno 18.2.2011
9/2014 Dodatok č. 2
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 18.6.2014
Neuvedeno Zmluva o spolupráci
Neuvedeno 18.2.2011