Číslo Název IČ partnera Vložen
Neuvedeno Návrh rozpočtu na rok 2018
Neuvedeno 20.11.2017
2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie
Neuvedeno 16.11.2017
1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie
Neuvedeno 16.11.2017
3 Multifunkčné ihrisko - Výzva Jarabá ihrisko
Neuvedeno 6.11.2017
1 Multifunkčné ihrisko - výkaz výmer
Neuvedeno 6.11.2017
2 Multifunkčné ihrisko - Návrh ZoD
Neuvedeno 6.11.2017
2015 Záverečný účet
Neuvedeno 20.5.2016
2016 Zápisnica OZ
OZ
Neuvedeno 4.4.2016
2016 Zápisnica OZ
OZ
Neuvedeno 7.3.2016
2015 OZ
OZ
Neuvedeno 7.12.2015
2015 Zápisnica OZ
OZ
Neuvedeno 7.9.2015
09122014 Zápisnica OZ
OZ
00313513 9.12.2014
08122014 Zápisnica OZ
OZ
00313513 8.12.2014
08092014 Zápisnica OZ
OZ
00313513 8.9.2014
10/03/2014 Zápisnica OZ
OZ
00313513 11.3.2014
2014 Návrh rozpočtu
0
00313513 20.11.2013
082013 Zápisnica OZ
OZ
00313513 26.8.2013
4/2013 Zápisnica OZ
Obec
00313513 24.6.2013
22042013 Zápisnica OZ
OZ
00313513 24.6.2013
Neuvedeno Sadzobník poplatkov
Obec
Neuvedeno 19.6.2013