Číslo Název IČ partnera Vložen
2018 Zápisnica OZ
Neuvedeno 31.12.2018
2018 Zápisnica OZ
Neuvedeno 3.9.2018
2018 Zápisnica OZ
Neuvedeno 4.6.2018
2018 Zápisnica OZ
Neuvedeno 5.3.2018
2018 Zápisnica OZ
Neuvedeno 8.1.2018
2017 Zápisnica OZ
Neuvedeno 4.12.2017
Neuvedeno Návrh rozpočtu na rok 2018
Neuvedeno 20.11.2017
2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie
Neuvedeno 16.11.2017
1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie
Neuvedeno 16.11.2017
1 Multifunkčné ihrisko - výkaz výmer
Neuvedeno 6.11.2017
2 Multifunkčné ihrisko - Návrh ZoD
Neuvedeno 6.11.2017
3 Multifunkčné ihrisko - Výzva Jarabá ihrisko
Neuvedeno 6.11.2017
2017 Zápisnica OZ
Neuvedeno 4.9.2017
2017 Zápisnica OZ
Neuvedeno 5.6.2017
2017 Zápisnica OZ
Neuvedeno 6.3.2017
2016 Zápisnica OZ
Neuvedeno 5.12.2016
2016 Zápisnica OZ
Neuvedeno 12.9.2016
2016 Zápisnica OZ
Neuvedeno 6.6.2016
2015 Záverečný účet
Neuvedeno 20.5.2016
2016 Zápisnica OZ
OZ
Neuvedeno 4.4.2016