Number Title Partner's IN Added
163 Kúpna zmluva - Lucia Murčová
Lucia Murčová , 754,00
Not reported 2016/02/10
136 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Orange Slovensko, a.s.
35697270 2016/01/15
134 Poistná zmluva
Uniqa poisťovňa a.s.
00653501 2015/12/30
133 Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko a.s.
31575951 2015/12/30
141 Členský poplatok
Partnerstvo Horného Turca , 63,75
42063141 2015/12/14
137 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 07/2005
Mesto Turčianske Teplice
00317004 2015/12/11
73 Zmluva o úvere - Prima banka
Prima banka Slovensko, a.s. , 2 304,65
31575951 2015/07/08
85 Faktúra za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s. , 30,00
35697270 2015/06/02
11 Dodatok k zmluve o dielo
Bronislav Bulejčík B + L , 7 697,00
33227993 2013/11/08
5 Zmluva o dielo
Bronislav Bulejčík , 6 300,00
33227993 2013/09/19
4 Zmluva o spolupráci
DATATRADE s.r.o.
35960132 2013/08/27
3 Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805 2013/06/25
2 Kúpna zmluva
RNDr. Radovan Masiar
Not reported 2013/05/27
1 Kúpna zmluva
Stanislava Šavlová
Not reported 2013/05/27