Contacts

Delivery address

Obecný úrad Dolná Streda
Jána Majku 650
925 63 Dolná Streda

Name or title Phone Email
Kontakt 031 7892988 starosta@dolnastreda.sk
Tel. 1 031 7892988 Unlisted