Contacts

Delivery address

Obecný úrad Veľké Blahovo
72
930 01 Veľké Blahovo

Name or title Phone Email
Kontakt 031 5522093 obec.velkeblahovo@stonline.sk