Number Title Partner's IN Added
Not reported Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko a.s.
31575951 2017/07/19
1/2017 Zmluva o dielo
B-J TRADE s.r.o. , 18 900,00
48053155 2017/07/18
0066-PRB/2016/Z Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení ne
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republi , 421 200,00
30416094 2017/05/15
Not reported Kúpna zmluva na stavbu "Bytový dom s 2 x 12 b.j."
P&Z Invest s.r.o. , 1 053 001,00
44755911 2016/11/02
200/212/2016 Záložná zmluva č. 200/212/2016
Štátný fond rozvoja a bývania , 1 053 000,00
31749542 2016/11/02
1 Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve na stavbu Bytový dom s 2 x 12 b.j.
P&Z Invest s.r.o.
44755911 2016/07/07
č. 2 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Urbariat Sv. Michal
37834550 2016/07/06
22.01.2016 Kúpna zmluva na stavbu "Bytový dom s 2 x 12 b.j."
P&Z Invest s.r.o. , 1 053 001,00
44755911 2016/01/22
21.12.2015 Zmluva o Účte Komunal
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653 2015/12/21
Not reported Zmluva o poskytnutí služieb
Bildan, s.r.o. , 1 200,00
35773031 2015/11/23
2015 Zmluva dielo "Rekonštrukcia plochej strechy"
pool tech s.r.o. , 6 100,00
46637257 2015/10/19
2015 Zmluva o dielo
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov , 29 450,94
41111052 2015/10/05
VO-2015-A-01995-000 Koncesná zmluva
SE Predaj, s.r.o. , 138 000,00
44553412 2015/05/25
KRHZ-TT-239/2015-009 Zmluva o výpožičke š. KRHZ-TT-239/2015-009
Slovensá republika - MV SR , 114 813,00
00151866 2015/04/27
1/2015 Mandátna zmluva
AE group, s.r.o. , 600,00
45669546 2015/03/10
27.2.2015 Zmluva o dielo
ProEnvi s.r.o. , 9 400,00
47874848 2015/02/27
1/2015 Kúpna zmluva na stavbu "Bytový dom s 2 x 12 b.j."
P-Z Invest s.r.o. , 1 053 001,00
44755911 2015/01/22
215001 Faktúra za pohreb
Henrieta Mészárosová - Glória , 752,06
35281383 2015/01/09
Not reported zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
P-Z Invest s.r.o.
44755911 2014/04/29
Not reported zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
P-Z Invest s.r.o.
44755911 2014/04/29