Dunajská Streda

Type:
Mesto
Country:
Slovensko
Region:
Trnavský kraj
District:
Okres Dunajská Streda
County:
Dunajská Streda
Municipality code:
501433
IN:
00305383
VATIN:
2021129968
Populacion:
23 700
Cadastral municipality:
831 ha
Established:
1162
Web:
www.dunstreda.sk
Mestský úrad Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda

About municipality