Bellova Ves

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Trnavský kraj
District:
Okres Dunajská Streda
Municipality code:
555517
IN:
00800180
VATIN:
2021169139
Populacion:
286
Cadastral municipality:
686 ha
Altitude:
118 - 120 m nad m.
Established:
1923
Web:
www.bellovaves.sk
Obecný úrad Bellova Ves
Bellova Ves 75, 930 52 Bellova Ves, Slovensko

Office hours

Monday:
8:00 - 16:00
Tuesday:
8:00 - 16:00
Wednesday:
8:00 - 18:00
Thursday:
nestránkový deň
Friday:
8:00 - 14:00

About municipality

Obec Bellova Ves sa nachádza na západnom Slovensku v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Vzdialenosť obce od okresného mesta Dunajská Streda je cca 20,5 km, od krajského mesta Trnava cca 49,55 km, od susednej obce Blahová cca 2,14 km, od susednej obce Lehnice cca 6,5 km a od susednej obce Nový Život cca 6,45 km.

Obec leží v Podunajskej nížine v severnej časti Žitného ostrova na rozhraní agradačneho valu a močaristej zníženiny cca o 5 m/m nižšie ako okolité obce čo má za následok výnimočnú kvalitu pôdy, ktorá sa tu usadila počas veľkých záplav Dunaja. V blízkosti obce sa nachádza lovný rybník s názvom Štrkovisko Viten a približne 3 km vzdialený Malý Dunaj. Teplota počas roka tu dosahuje najvyššie priemerné teploty a aj vďaka kvalitnej pôde je vhodná na pestovanie čohokoľvek – od hrozna až po zemiaky. Úhrn zrážok je jeden z najnižších na západnom Slovensku. Územie je úplne odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Na základe počtu obyvateľov sa obec Bellova Ves zaraďuje medzi malé obce. Zastavaným územím obce prechádza cesta III. triedy č. III/50729 Lehnice – Bellova Ves – Blahova, ktorá sa pripája na štátnu cestu II. triedy č. II/ 572 Bratislava – Dunajská Streda. Z hľadiska administratívneho členenia je obec Bellova Ves súčasťou okresu Dunajská Streda a Trnavského kraja.

Zemepisné súradnice obce: 48° 05′ 18″ S ; 17° 30′ 39″ V

Susedné mestá a obce : obec Blahová, obec Nový Život, obec Lehnice. Najbližšími mestami sú mesto Šamorín (cca 21 km) a mesto Dunajská Streda (cca 20,5 km).

Celková rozloha obce: 692,9 ha

Nadmorská výška : 118-120 m n. m, stred obce 120 m n.m.

V obci nie sú evidovane žiadne pamiatky zapísane v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Vzhľadom ku krátkej histórii osídlenia obce sa tu nezachovali špecifické tradície.

História obce

Kolónia pod názvom Bellova Ves vznikla na území dvora Vitény v 20. storočí, v roku 1923, v rámci I. pozemkovej reformy. V roku 1925 sa jej súčasťou stala aj pôda z iných katastrálnych území. Prídel pôdy kolonistom bol z veľkostatkov Šamorín vlastníka Vojtecha Pálffyho. Kolónia zasahovala do katastrálnych území Tonkovce, Bél-Vata, Csenke, Vajas-Vata, Predná, Benková a Horná Potôň a Veľký Lég. V roku 1929 mala osada 310 obyvateľov.

Od roku 1938 bolo v kolónii usadených 61 rodín, ktoré boli vlastníkmi roľníckych nedielov od troch do dvadsiatich hektárov, v celkovej výmere 746,0948 hektárov. Osada bola už samostatnou správnou jednotkou, kde žilo 26 rodín Moravanov, 25 rodín Slovákov, 9 rodín Maďarov a 1 rodina Čechov. V obci bola otvorená aj jednotriedna slovenská škola, bol založený Hasičský spolok a Potravne družstvo. Obec mala vlastnú knižnicu s 207 zväzkami kníh. V roku 1938 pripadla Maďarsku. Po druhej svetovej vojne obec bola súčasťou obce Tonkovce, z ktorej sa v roku 1955 osamostatnila. Samostatnou správou disponovala od roku 1955 do r. 1975. V rokoch 1976 - 1990 bola pripojená k obci Blahová. Od roku 1991 má obec Bellova Ves vlastnú samosprávu.