Number Title Partner's IN Added
S/2022/181-1 Zmluva o realizácii archeologického výskumu
Trenčianske múzeum v Trenčíne , 1 600,00
34059199 2022/03/14
OcÚ-Ko115/2021 Kúpna zmluva
vlastné , 236,29
Not reported 2022/03/11
3/2022 Zmluva o nájme priestorov pre účely prevádzkovania telekomunikačného zariadenia
RadioLAN spol.s.r.o.
35892641 2022/03/10
ZoD13/2022/08431 Zmluva o dielo
COLAS Slovakia a.s. , 36 472,48
31651402 2022/03/02
311707/TZO/2022 Zmluva o spolupráci
ASEKOL SK s.r.o.
45602689 2022/02/28
OcÚ-Ko119/2021 Kúpna zmluva
vlastné , 1 125,00
Not reported 2022/02/25
2/2022 Kúpna zmluva
vlastné , 7 577,50
Not reported 2022/02/09
12/2021 Zmluva o spolupráci
Správa majetku Mesta Myjava s.r.o.
36268071 2022/02/04
1/2022 Kúpna zmluva
vlastné , 98,00
Not reported 2022/02/01
1010092019 Dodatok k zmluve č.1010092019
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. , 40,00
34133861 2022/01/04
OcÚ-Ko121/2021 Kúpna zmluva
vlastné , 279,17
Not reported 2021/12/17
OcÚ-Ko118/2021 Kúpna zmluva
vlastné
Not reported 2021/12/02
OcÚ-Ko116/2021 Kúpna zmluva
Ľubor Svatík- Drevomont , 708,00
327251175 2021/12/01
8/2021 Kúpna zmluva
Bc. Ješko, Ing. Ješková , 6 006,00
Not reported 2021/08/17
62021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing.Mária Kasmanová , 1 280,00
46746862 2021/06/29
28/008/20 Zmluva o kontokorentnom úvere
Prima banka Slovensko a.s. , 200,00
31575951 2021/06/29
62021 Kúpna zmluva
vlastné , 72,00
Not reported 2021/06/14
62021 Kúpna zmluva
Obec Stará Myjava , 694,50
00310034 2021/06/08
3210348 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR , 3 000,00
00177474 2021/05/21
42021 Zmluva o spolupráci
Pohrebníctvo ECKERT
50443259 2021/04/30