Krišľovce

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Stropkov
County:
Stropkov
Municipality code:
527467
IN:
00330639
VATIN:
2020822342
Populacion:
41
Cadastral municipality:
437 ha
Established:
1808
Obecný úrad Krišľovce
Krišľovce 17, 09031 Krišľovce

About municipality