Number Title Partner's IN Added
R_84/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
IVeS
00162957 2020/07/27
1/2020 Kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľnosti
Not reported 2020/07/27
2/2020 Kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľností
Not reported 2020/07/27
016/2020 Zmluva o uzavretí Budúcej zmluvy
1. východoslovenská OZV, s. r. o.
53021665 2020/05/25
SHNM-OD-2019/001263-041 Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2019/001263-041
Ministerstvo vnútra SR
00151866 2020/01/15
549/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017
Prešovský samosprávny kraj , 1 000,00
37870475 2019/06/21
PHZ-OPK1-2018-000588-003 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , 26 742,69
00151866 2018/12/05
461/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č . 57/2017
Prešovský samosprávny kraj , 800,00
37870475 2018/08/16
106/POD-709/18 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031 2018/08/15
1/2018 Kúpna zmluva na odpredaj nehnuteľnosti
Not reported 2018/08/13
Not reported Zmluva o umeleckej spolupráci
Ivanco
Not reported 2018/08/06
Not reported Zmluva o umeleckom výkone
ŽSS Lelija
Not reported 2018/08/06
KRHZ-PO-2018/452-117 Zmluva o výpožičke
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra , 12 170,54
00151866 2018/07/27
Not reported Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
SEWA, a.s .
35942355 2018/07/24
Not reported Zmluva o dielo
GDPR Slovakia s. r .o. , 10,00
51776901 2018/07/10
Not reported Zmluva o dielo
PP PROTECT s. r .o. , 15,00
48039365 2018/05/25
7.4-MKT/2017 Kúpna zmluva
MK TRAKTOR s.r.o.
46887717 2017/11/30
7.4/2017 Zmluva o dielo
Miroslav Kapráľ-STOLÁRSTVO
10115381 2017/11/30
7.4-MKT2/2017 Kúpna zmluva
Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL
33847835 2017/11/30
466/2017/OK Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK
Prešovský samosprávny kraj
37870475 2017/08/10