Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2012/3 Obejdnávka na ochranné prostriedky
Dušan Gabrík KATKA , 120,00
17220904 2012/03/04
2014/e-mail Objednávka - audit
Ing. Janka Herpáková
34570918 2014/05/02
2014/08 Objednávka - portrét prezidenta SR A. Kisku
Firma BAKO, Nové Zámky
33454663 2014/07/11
OcÚ-PRIS-2020/002 Objednávka - PPP U
Slovenská pošta, a.s. Bratislava , 10,00
36631124 2020/01/09
Not reported Objednávka 2011 01
Not reported 2011/02/24
Not reported Objednávka č. 2011-02
Not reported 2011/03/30
Not reported Objednávka č. 2011-03
Not reported 2011/04/06
Not reported Objednávka č. 2011/10
Not reported 2011/12/08
Not reported Objednávka č. 2011/12
Not reported 2011/12/27
2014/11 Objednávka mesačníka "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ"
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262 2014/11/25
2012/15 Objednávka na demotáž a montáž drevenej podlahy
Roman Čurha
41726502 2012/12/20
2015/08 Objednávka na dodávku reziva
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2015/12/01
2018/05 Objednávka na dodávku vchodových dverí do KD Príslop
Marián Klepco, Kalná Roztoka , 700,00
40899501 2018/11/06
2014/05 Objednávka na domovú knihu
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429 2014/06/09
2012/13 Objednávka na drevenú podlahu a lišty
Eva Čurhová
34568328 2012/12/18
2017/9 Objednávka na dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 2017/12/12
2018/07 Objednávka na el. spotrebiče do KD Príslop
Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina , 535,98
10804692 2018/12/13
2016/01 Objednávka na finančnú pečiatku
DAVEX-SK s.r.o., Žilina
36384593 2016/02/08
2014/02 Objednávka na fotografovanie obce
CBS Foto, s.r.o.
47560347 2014/04/27
2014/10 Objednávka na fototlač portrétu prezidenta SR
IKARO s.r.o., Prešov
31656544 2014/09/11