Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
Not reported Objednávka č. 2011/10
Not reported 2011/12/08
Not reported Objednávka č. 2011-03
Not reported 2011/04/06
Not reported Objednávka č. 2011-02
Not reported 2011/03/30
Not reported Objednávka č. 2011/12
Not reported 2011/12/27
Not reported Objednávka 2011 01
Not reported 2011/02/24
2016/08 Objednávka na svietidlá verejného osvetlenia MODUS 2x36 W
Obec Topoľa
00323641 2016/11/24
2016/10 Objednávka na vysávač pre potreby OcÚ
ELSATEX - predajňa, Snina
10804692 2016/12/08
2013/10 Objednávka na mikrovlnnú rúru
ELSATEX
10804692 2013/12/30
2018/07 Objednávka na el. spotrebiče do KD Príslop
Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina , 535,98
10804692 2018/12/13
2012/3 Obejdnávka na ochranné prostriedky
Dušan Gabrík KATKA , 120,00
17220904 2012/03/04
2014/05 Objednávka na domovú knihu
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429 2014/06/09
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 22,38
17644429 2018/10/29
2013/08 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429 2013/11/14
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod , 22,70
17644429 2017/10/30
2016/e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 29,75
17644429 2016/10/24
e-mail - 2015 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt , 7,00
17644429 2015/11/12
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 28,87
17644429 2019/10/25
2014/12 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt , 16,92
17644429 2014/11/27
2017/1 Objednávka na plastové kontajnery 120 l
FEREX, s.r.o Nitra , 99,00
17682258 2017/04/11
2014/03 Objednávka na kontajnery
FEREX, s.r.o. Nitra
17682258 2014/05/06