Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2012/4 Objednávka na vlajku SR
Signo, s.r.o. , 11,40
43930824 2012/03/04
2012/2 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 336,00
37007343 2012/02/07
2012/01 Objednávka na toner a papier
Ladislav Csehely - CYtech , 46,00
36155136 2012/01/25
Not reported Objednávka č. 2011/12
Not reported 2011/12/27
Not reported Objednávka č. 2011/10
Not reported 2011/12/08
Not reported Objednávka č. 2011-03
Not reported 2011/04/06
Not reported Objednávka č. 2011-02
Not reported 2011/03/30
Not reported Objednávka 2011 01
Not reported 2011/02/24