Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2013/07 Objednávka na tonery
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2013/11/12
2013/06 Objednávka na stavebné práce
Michal Popovič, Ulič
44785381 2013/09/13
2013/05 Objednávka na stavebný materiál
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 2013/09/12
2013/04 Objednávka na stavebný materiál
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
36490580 2013/09/11
2013/03 Objednávka na údržbu hrobov a cintorína z 1. sv. vojny
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2013/07/29
2013/02 Objednávka na programové vybavenie
IFOsoft v.o.s.
31666108 2013/07/29
2013/01 Objednávka na kontajnery
FEREX, s.r.o. Nitra
17682258 2013/06/11
2012/15 Objednávka na demotáž a montáž drevenej podlahy
Roman Čurha
41726502 2012/12/20
2012/14 Objednávka na laky, riedidlá, tužidlá a štetce
Dušan Jankaj
30625785 2012/12/19
2012/13 Objednávka na drevenú podlahu a lišty
Eva Čurhová
34568328 2012/12/18
2012/12 Objednávka na toner
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2012/11/19
2012/11 Objednávka na tlačivá
Connect
34454730 2012/10/12
2012/137 Objednávka na tlačivá
Slovenská pošta, a.s.
36631124 2012/09/25
2012/10 Objednávka na údržbu voj. hrobov
Roman Čurha
41726502 2012/09/13
2012/9 Objednávka na programové vybavenie
IFOsoft v.o.s.
31666108 2012/09/13
2012/7 Objednávka na údržbu voj. hrobov
Roman Čurha
41726502 2012/05/31
2012/8 Objednávka na kontajnery
Ferex, s.r.o. Nitra
17682258 2012/05/31
2012/6 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 352,00
37007343 2012/04/01
2012/5 Objednávka na poskytnutie stravy
Tatiana Glogovská , 184,00
37007343 2012/03/11
2012/4 Objednávka na vlajku SR
Signo, s.r.o. , 11,40
43930824 2012/03/04