Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2014/11 Objednávka mesačníka "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ"
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262 2014/11/25
2014/10 Objednávka na fototlač portrétu prezidenta SR
IKARO s.r.o., Prešov
31656544 2014/09/11
2014/09 Objednávka na programové vybavenie
IFOsoft v.o.s.
31666108 2014/08/21
2014/08 Objednávka - portrét prezidenta SR A. Kisku
Firma BAKO, Nové Zámky
33454663 2014/07/11
2014/07 Objednávka na údržbu hrobov a cintorína z 1. sv. vojny
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2014/06/19
2014/06 Objednávka na maliarsky materiál
Miroslav Bober, Stakčín
33669589 2014/06/19
2014/05 Objednávka na domovú knihu
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429 2014/06/09
2014/04 Objednávka na LCD Monitor
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2014/05/26
2014/03 Objednávka na kontajnery
FEREX, s.r.o. Nitra
17682258 2014/05/06
2014/e-mail Objednávka - audit
Ing. Janka Herpáková
34570918 2014/05/02
2014/02 Objednávka na fotografovanie obce
CBS Foto, s.r.o.
47560347 2014/04/27
2014/01 Objednávka na zástavu SR
SIGNO, s.r.o.
43930824 2014/03/06
2013/10 Objednávka na mikrovlnnú rúru
ELSATEX
10804692 2013/12/30
2013/09 Objednávka na vodoinštalačný materiál
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 2013/11/28
2013/08 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429 2013/11/14
2013/07 Objednávka na tonery
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2013/11/12
2013/06 Objednávka na stavebné práce
Michal Popovič, Ulič
44785381 2013/09/13
2013/05 Objednávka na stavebný materiál
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 2013/09/12
2013/04 Objednávka na stavebný materiál
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
36490580 2013/09/11
2013/02 Objednávka na programové vybavenie
IFOsoft v.o.s.
31666108 2013/07/29