Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2016/05 Objednávka na opravu a údržbu motorovej píly pre DHZ Príslop
Peter Vološin, Snina
47882247 2016/08/18
2016/03 Objednávka na práce v KD Príslop
Marián Kusin - MEGON, Ulič
43305431 2016/08/01
2016/02 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a cintorína z 1. sv. vojny
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2016/06/01
e-mail - 2016/104 Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2015
Ing. Janka Herpáková, Humenné
34570918 2016/04/28
2016/01 Objednávka na finančnú pečiatku
DAVEX-SK s.r.o., Žilina
36384593 2016/02/08
2015/08 Objednávka na dodávku reziva
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2015/12/01
e-mail - 2015/205 Objednávka na PPP U
Slovenská pošta, a.s. Bratislava
36631124 2015/11/12
e-mail - 2015 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt , 7,00
17644429 2015/11/12
2015/07 Objednávka na konferečný stolík
Nábytok - Pavol Hrubovský, Snina , 27,00
34975870 2015/11/03
2015/06 Objednávka na maliarsky materiál
Miroslav Bober, Stakčín
33669589 2015/10/27
2015/05 Objednávka na stavebný materiál
SUPTRANS G.T.M. s.r.o., Snina
36490580 2015/10/27
2015/04 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a cintorína z 1.sv. vojny
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2015/07/01
2015/03 Objednávka na koberec a rohože
INTERIÉR INVEST s.r.o.
36190381 2015/07/01
e-mail - 2015/80 Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2014
Ing. Janka Herpáková
34570918 2015/04/21
2015/02 Objednávka na multifunkčné zariadenie a toner
Ladislav Csehely - CYTECH
36155136 2015/04/15
Not reported Objednávka produktu VÝHODA
Východoslovenská energetika a.s.
44483767 2015/03/03
2015/01 Objednávka na tonery
Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP
43431330 2015/01/22
2014/13 Objednávka na počítač a inštaláciu software
Stanislav Šarak, Chotča
34806539 2014/12/11
2014/14 Objednávka na kancelársky nábytok
Jozef Kresila, Snina
40114597 2014/12/11
2014/12 Objednávka na tlačivá
CONNECT - Marczibál Zsolt , 16,92
17644429 2014/11/27