Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2017/10 Objednávka na odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Príslop
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2017/12/12
2017/8 Objednávka na vypracovanie projektu "Malá komunálna technika pre obec Príslop"
Ing. Daniela Galandová, Snina
40902064 2017/11/02
2017/7 Objednávka na výber dodávateľa - verejné obstarávanie
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina
44658711 2017/11/02
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod , 22,70
17644429 2017/10/30
2017/6 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2017/08/10
2017/5 Objednávka na servis kalového čerpadla HONDA pre DHZ Príslop
BOSTAR SLOVAKIA, Snina
33671575 2017/08/09
2017/4 Objednávka na pracovné náradie, materiál a OOPP pre DHZ Príslop
DXa, s.r.o. Snina
36455181 2017/08/08
2017/3 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
LAMPA s.r.o., Topoľa
47009870 2017/06/01
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2016
Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
34570918 2017/05/18
2017/2 Objednávka na základnú prípravu členov DHZ (6 čl.)
Jaroslav Kačmár - HasPO, Vranov nad Topľou
34896465 2017/05/02
2017/1 Objednávka na plastové kontajnery 120 l
FEREX, s.r.o Nitra , 99,00
17682258 2017/04/11
2016/11 Objednávka na jedálenské stoličky do KD
JYSK s.r.o., Humenné
35974133 2016/12/08
2016/10 Objednávka na vysávač pre potreby OcÚ
ELSATEX - predajňa, Snina
10804692 2016/12/08
2016/12 Objednávka na odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v Obci Príslop
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 2016/12/08
2016/09 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
Ing. Jana Ihnátová, Snina
31314856 2016/12/01
2016/08 Objednávka na svietidlá verejného osvetlenia MODUS 2x36 W
Obec Topoľa
00323641 2016/11/24
2016/07 Objednávka na tonery
VISION Tech s.r.o., Nitrianske Pravno
46411321 2016/11/08
2016/e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 29,75
17644429 2016/10/24
2016/06 Objednávka na údržbu vojnových hrobov z 1. sv. vojny
Marián Kusin - MEGON, Ulič
43305431 2016/10/03
2016/05 Objednávka na opravu a údržbu motorovej píly pre DHZ Príslop
Peter Vološin, Snina
47882247 2016/08/18