Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
Not reported Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
36211451 2020/05/13
1/2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o nakladaní s odpadmi
FÚRA s.r.o., Rozhanovce
36211451 2020/02/20
1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce
48039365 2020/01/21
5190040559 Zmluva o úrazovom poistení UoZ na rok 2020
Komunálna poisťovňa, a.s. , 6,50
31595545 2019/12/31
7/2019 Mandátna zmluva
Ing. Iveta Sabaková, Trebišov , 700,00
33157413 2019/11/15
2/11/2019 Zmluva o dielo
Envio, s.r.o. Prešov , 4 200,00
44402350 2019/11/11
1/2019 Dohoda o financovaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop
ŠOP SR, Banská Bystrica , 4 900,00
17058520 2019/09/19
2019/01 Kúpna zmluva
ŠOP SR, Banská Bystrica , 5 800,00
17058520 2019/09/19
01/MF/2019 Zmluva o dielo
Vladimír Lakata, Snina , 8 006,50
40114139 2019/09/13
09/2019/RE Zmluva o dielo
REKOS, s.r.o. Snina , 10 453,86
31704069 2019/08/23
19/020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 156,00
34570918 2019/06/11
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s. , 19,99
35763469 2019/05/16
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
35763469 2019/02/26
Not reported Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom a.s. , 20,00
35763469 2019/02/26
5190045485 Zmluva o úrazovom poistení UoZ na MOS
Komunálna poisťovňa, a.s. , 6,50
31595545 2018/12/31
KRHZ-PO-2018/452-158 Zmluva o výpožičke
MV SR, Bratislava , 14 318,54
00151866 2018/07/27
Not reported Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
SEWA, a.s. Bratislava
35942355 2018/07/23
18/018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 144,00
34570918 2018/06/12
Not reported Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o., Michalovce , 120,00
48039365 2018/05/18
148561 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava , 1 400,00
00177474 2018/04/30