Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Číslo Název IČ partnera Vložen
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 22,38
17644429 29.10.2018
2018/04 Objednávka na opravu a údržbu budovy KD v obci Príslop
Juraj Savkuľak, Stakčín , 5 299,00
40112616 11.10.2018
2018/03 Objednávka na plechové skrine a kovové regály pre DHZ
DXa, s.r.o. Snina , 1 400,00
36455181 1.8.2018
2018/02 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Berezňanin Jakub, Ladomírov , 650,00
48057622 1.6.2018
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2017
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 150,00
34570918 3.5.2018
2018/01 Objednávka na kontajnery plastové 120 l
FEREX, s.r.o. Nitra , 99,00
17682258 3.4.2018
e-mail Objednávka na publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
RVC, Michalovce , 26,00
35532882 17.1.2018
2017/10 Objednávka na odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Príslop
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 12.12.2017
2017/9 Objednávka na dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 12.12.2017
2017/8 Objednávka na vypracovanie projektu "Malá komunálna technika pre obec Príslop"
Ing. Daniela Galandová, Snina
40902064 2.11.2017
2017/7 Objednávka na výber dodávateľa - verejné obstarávanie
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina
44658711 2.11.2017
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod , 22,70
17644429 30.10.2017
2017/6 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Roman Čurha, Uličské Krivé
41726502 10.8.2017
2017/5 Objednávka na servis kalového čerpadla HONDA pre DHZ Príslop
BOSTAR SLOVAKIA, Snina
33671575 9.8.2017
2017/4 Objednávka na pracovné náradie, materiál a OOPP pre DHZ Príslop
DXa, s.r.o. Snina
36455181 8.8.2017
2017/3 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
LAMPA s.r.o., Topoľa
47009870 1.6.2017
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2016
Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné
34570918 18.5.2017
2017/2 Objednávka na základnú prípravu členov DHZ (6 čl.)
Jaroslav Kačmár - HasPO, Vranov nad Topľou
34896465 2.5.2017
2017/1 Objednávka na plastové kontajnery 120 l
FEREX, s.r.o Nitra , 99,00
17682258 11.4.2017
2016/11 Objednávka na jedálenské stoličky do KD
JYSK s.r.o., Humenné
35974133 8.12.2016