Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.obceinfo.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Number Title Partner's IN Added
2019/03 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Berezňanin Jakub, Ladomírov , 1 240,44
48057622 2019/06/04
2019/02 Objednávka na kontajner plastový čierny 120 l
FEREX, s.r.o. Nitra , 101,40
00000017 2019/06/04
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2018
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 150,00
34570918 2019/05/14
2019/01 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
Ing. Jana Ihnátová, Snina , 80,00
31314856 2019/03/21
2018/11 Objednávka na odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop
PRATUR s.r.o., Runina , 167,28
46792287 2018/12/21
2018/10 Objednávka na pohonné hmoty do hasičskej techniky
Marián Buraľ s.r.o., Snina , 42,65
44892411 2018/12/20
2018/09 Objednávka na krovinorez pre úpravu verejných priestranstiev v obci Príslop
Peter Vološin, Snina , 865,82
47882247 2018/12/18
2018/08 Objednávka na notebook s prísl. pre OcÚ Príslop
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP, Snina , 521,00
40114431 2018/12/13
2018/07 Objednávka na el. spotrebiče do KD Príslop
Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina , 535,98
10804692 2018/12/13
2018/06 Objednávka na vyhrievacie telesá do KD Príslop
LEPAL TECHNIK, s.r.o. Humenné , 176,54
36505455 2018/12/13
2018/05 Objednávka na dodávku vchodových dverí do KD Príslop
Marián Klepco, Kalná Roztoka , 700,00
40899501 2018/11/06
e-mail Objednávka na tlačivá a kancelárske potreby
CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod , 22,38
17644429 2018/10/29
2018/04 Objednávka na opravu a údržbu budovy KD v obci Príslop
Juraj Savkuľak, Stakčín , 5 299,00
40112616 2018/10/11
e-mail Objednávka na vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa
Gabriela Janková - MJ KONZULT, Snina , 200,00
50115715 2018/09/24
2018/03 Objednávka na plechové skrine a kovové regály pre DHZ
DXa, s.r.o. Snina , 1 400,00
36455181 2018/08/01
2018/02 Objednávka na údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Berezňanin Jakub, Ladomírov , 650,00
48057622 2018/06/01
e-mail Objednávka na overenie účtovnej závierky za rok 2017
Ing. Janka Herpáková, Humenné , 150,00
34570918 2018/05/03
2018/01 Objednávka na kontajnery plastové 120 l
FEREX, s.r.o. Nitra , 99,00
17682258 2018/04/03
e-mail Objednávka na publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
RVC, Michalovce , 26,00
35532882 2018/01/17
2017/9 Objednávka na dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Martin Savkuľak, Stakčín
43778046 2017/12/12