Vyšná Šebastová

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Prešov
County:
Prešov
Municipality code:
525430
IN:
00328006
VATIN:
2021296728
Populacion:
1 031
Cadastral municipality:
982 ha
Established:
1272
Web:
www.vysnasebastova.sk
Obecný úrad Vyšná Šebastová
157, 08006 Vyšná Šebastová

About municipality