Víťaz

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Prešov
County:
Prešov
Municipality code:
525413
IN:
00327981
VATIN:
2020548233
Populacion:
2 029
Cadastral municipality:
1 930 ha
Established:
1272
Web:
www.obecvitaz.sk
Obecný úrad Víťaz
111, 08238 Víťaz

About municipality