Veľký Slivník

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Prešov
County:
Prešov
Municipality code:
525391
IN:
00690571
VATIN:
2020732549
Populacion:
317
Cadastral municipality:
609 ha
Established:
1248
Web:
www.velkyslivnik.sk
Obecný úrad Veľký Slivník
82, 08267 Veľký Slivník

About municipality