Ruská Nová Ves

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Prešov
County:
Prešov
Municipality code:
525138
IN:
00327727
VATIN:
2021225701
Populacion:
1 098
Cadastral municipality:
1 258 ha
Established:
1403
Web:
www.ruskanovaves.sk
Obecný úrad Ruská Nová Ves
168, 08005 Ruská Nová Ves

About municipality