Reľov

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Kežmarok
County:
Kežmarok
Municipality code:
523801
IN:
00326496
VATIN:
2020697272
Populacion:
356
Cadastral municipality:
1 492 ha
Established:
1314
Web:
www.relov.sk
Obecný úrad Reľov
19, 05904 Reľov

About municipality