Kežmarok

Type:
Mesto
Country:
Slovensko
Region:
Prešovský kraj
District:
Okres Kežmarok
County:
Kežmarok
Municipality code:
523585
IN:
00326283
VATIN:
2020697184
Populacion:
17 383
Cadastral municipality:
2 483 ha
Established:
839
Web:
www.kezmarok.sk
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné Námestie 1, 06001 Kežmarok

About municipality