Sľažany

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Nitriansky kraj
District:
Okres Zlaté Moravce
County:
Nitra
Municipality code:
500747
IN:
00308447
VATIN:
2021037997
Populacion:
1 721
Cadastral municipality:
1 600 ha
Established:
1156
Obecný úrad Sľažany
Dlhá 90, 95171 Sľažany

Office hours

Monday:
7:30 - 16:00
Tuesday:
nestránkový deň
Wednesday:
7:30 - 16:00
Thursday:
7:30 - 15:00
Friday:
7:30 - 15:00

About municipality

Ležia v severnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline Čerešňového potoka. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením Dolných a Horných Sľažian.

Dolné Sľažany: obec s farou sa uvádza v r. 1156 (Scelemsam), v r. 1323 patrila tunajším zemanom, od konca 14. stor. rod. Forgáchovcov, v 17. stor. rod. Bodovcov, Jesenskovcov, Lipovnických a Boronkayovcov. V r. 1663 obec spustošili Turci. Michal Szelepcsényi povolal potom do obce poddaných z Turca. V r. 1681 bola vybratá za artikulárne miesto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Kostol z r. 1740 bol postavený ako artikulárny. Neskorobarokový kostol najsvätejšej Trojice na návrší v starom cintoríne z r. 1776 upravili v r. 1938.

Horné Sľažany: najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1156 v súvislosti s majetkom ostrihomského arcibiskupstva, obec je doložená v r. 1379 (Kiszelesen), vznikla v chotári obce Sľažany, v r. 1544 patrila hradu Jelenec, v 17. stor. zemanom, potom rod. Boronkayovcov. V r. 1573 bola obec poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou šindľov. Renes. - barok. kaštieľ z r. 1691 bol prestavaný v 18. a 19. stor. (neskoroklas. fasádová úprava).