Number Title Partner's IN Added
08/2011 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 590,00
36211222 2011/01/25
24/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/04/13
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 2012/03/05
26/2014 Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00
17316219 2014/03/18
92/2013 Toner do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 2013/11/29
46/2014 Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 2014/06/19
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2013/01/31
09/2014 Telefón Gigaset C300
SLOVAK TELEKOM a.s. , 9,90
35763469 2014/01/30
103/2013 Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46
34833625 2013/12/19
96/2013 Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28
10803122 2013/12/03
42/2012 Stavebný materiál
KOVEX , 58,41
17302781 2012/06/12
99/213 Stavebný materiál
KOVEX , 112,41
17302781 2013/12/11
08/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46
34833625 2014/01/31
39/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 83,29
34833625 2012/05/31
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 2012/08/31
95/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 152,07
17302781 2013/12/02
74/2013 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 138,41
34833625 2013/09/30
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 2012/10/31
62/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 196,76
17302781 2013/08/30