Number Title Partner's IN Added
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 2014/02/27
72/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 2013/09/30
03/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60
36211451 2012/01/31
43/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 214,13
36211451 2014/05/31
15/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93
36211451 2013/02/28
43/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,19
36211451 2013/05/31
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/12/31
02/2011 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,28
36211451 2010/12/31
37/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2014/04/30
38/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 2013/04/30
05/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04
36211451 2011/01/31
06/2011 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23
36211451 2011/01/31
51/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 2014/06/30
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 2012/11/30
56/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/07/31
29/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 2014/03/31
12/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2011/02/28
81/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43
36211451 2012/12/31
55/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46
36211451 2013/07/31
04/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 2012/01/31