Number Title Partner's IN Added
40/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31
35697270 2013/05/26
35,2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19
35697270 2013/04/26
22/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2014/03/26
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 2013/03/26
47/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59
35697270 2014/06/26
14/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04
35697270 2013/02/26
05/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30
35697270 2013/01/26
80/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16
35697270 2012/12/27
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 2012/11/26
62/2014 Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70
35697270 2014/08/01
74/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40
35697270 2012/10/26
31/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94
35697270 2012/04/26
65/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,98
35697270 2013/08/26
49/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 59,00
35493364 2012/07/25
37/2012 Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 60,00
35493364 2012/05/28
32/2014 Poplašné zariadenie HS 11, reproduktor TC-30 AH
TIRPAK VLADIMIR-VATI , 97,01
35452722 2014/04/11
74/2013 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 138,41
34833625 2013/09/30
40/2014 Stavebný a inštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 178,94
34833625 2014/05/30
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 2012/10/31
08/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46
34833625 2014/01/31