povinné zverejňovanie

Number Title Partner's IN Added
1/2017 Rekonštrukcia KD v obci Tašuľa
Obec Tašuľa , 124 730,76
00325872 2017/11/20