Sušany

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Banskobystrický kraj
District:
Okres Poltár
County:
Lučenec
Municipality code:
515591
IN:
00649635
VATIN:
2021275498
Populacion:
446
Cadastral municipality:
1 294 ha
Established:
1407
Web:
www.susany.ocu.sk
Obecný úrad Sušany
87, 98012 Sušany

Office hours

Monday:
7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Tuesday:
7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Wednesday:
7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Thursday:
7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Friday:
7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

About municipality

Obec Sušany sa nachádza v údolí Sušianskeho potoka, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Suchá. Prevažne pahorkatinový chotár je tvorený z dvoch tretín poľnohospodárskou pôdou, zvyšok sú zmiešané lesy s prevahou duba. Z geologického hľadiska je podložie tvorené treťohornými ílmi, pieskami, pieskovcami a uležaninami. V severnej časti obce je prameň s minerálnou vodou. K obci patria miestne časti: Jelené, Svätá Túteň, Hrb, Kederka a Sušiansky mlyn. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Anny z roku 1911, postavený v neoklasicistickom štýle. Centrum dotvára budova domova dôchodcov a domova sociálnych služieb s priľahlou oddychovou zónou a malým amfiteátrom. V širšom centre obce je miestny park s pamätníkmi padlým v I. a II. svetovej vojne, obecný úrad s kultúrnym domom a pamätnou izbou hrnčiarstva. K miestnym pamiatkam patrí aj kaplnka Najsvätejšieho srdca Ježišovho v miestom cintoríne. Z vyššie položených miest členitého chotára sa vynorí pozorovateľovi pohľad na panorámu kokavských a veporských vrchov, nízkych tatier s dominantnou kráľovou hoľou, slovenského rudohoria a na juhu cerovej vrchoviny.