Dúbravy

Type:
Obec
Country:
Slovensko
Region:
Banskobystrický kraj
District:
Okres Detva
County:
Zvolen
Municipality code:
518379
IN:
00319899
VATIN:
2021318673
Populacion:
975
Cadastral municipality:
1 937 ha
Established:
1626
Web:
www.dubravy.sk
Obecný úrad Dúbravy
196, 96212 Dúbravy

About municipality