Příspěvky

Bez obrázku
obecnyurad@jaraba.sk 6.7.17 v 13:29 Jiné
Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Bez obrázku
obecnyurad@jaraba.sk 17.8.16 v 13:04 Jiné
Súpisné čísla - Oznámenie