Posts

No image
obecnyurad@jaraba.sk 29.7. in 12:05 Other
Oznámenie o dražbe
No image
obecnyurad@jaraba.sk 10.6. in 14:24 Other
Informačný leták
No image
obecnyurad@jaraba.sk 4.6. in 12:34 Other
Oznámenie o dražbe
No image
obecnyurad@jaraba.sk 7.5. in 11:14 Other
Triedenie kovových obalov
No image
obecnyurad@jaraba.sk 8.4. in 13:23 Other
Pozvánka
No image
obecnyurad@jaraba.sk 21.3. in 14:02 Other
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
No image
obecnyurad@jaraba.sk 21.3. in 12:08 Other
Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá: ​ ° Snažte sa odpad netvoriť vôbec. ° Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. ° ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale ° ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
No image
obecnyurad@jaraba.sk 5.3. in 14:56 Other
informačný leták
No image
obecnyurad@jaraba.sk 5.3. in 14:00 Other
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
No image
obecnyurad@jaraba.sk 13.11.18 in 10:42 Other
výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
No image
obecnyurad@jaraba.sk 9.10.18 in 12:04 Security
Vykurovacie obdobie - opatrenia
No image
obecnyurad@jaraba.sk 6.7.17 in 13:29 Other
Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov
No image
obecnyurad@jaraba.sk 17.8.16 in 13:04 Other
Súpisné čísla - Oznámenie