Číslo Název IČ partnera Vložen
4/2014 Darovacia zmluva
Róbert Bayer , 1 000,00
Neuvedeno 25.3.2014
Neuvedeno Darovacia zmluva
Neuvedeno 29.11.2011
2015 Darovacia zmluva
Klub vojenskej histórie ČSĽA Anthropoid , 100,00
42304270 13.1.2015
8/2018 Darovacia zmluva
Unicom Power
Neuvedeno 14.3.2018
2014 Darovacia zmluva
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
8/2014 Dodatok č. 1
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 16.5.2014
5/2014 Dodatok č. 1
MADE spol. s r.o. , 400,00
36041688 28.3.2014
200/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a separácii odpadov
Združenie obcí Ekológ
31936440 2.1.2013
9/2014 Dodatok č. 2
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 18.6.2014
27 Dodatok č. 27
Sekológ, s.r.o.
31636314 10.2.2014
1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174 23.5.2017
192/2012 Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu
Fa PROFAX , 1,02
31061851 19.3.2012
Neuvedeno Dodatok ku Kúpnej zmluve č. U500/2008
Neuvedeno 11.2.2011
VP/14/40509/001 Hromadná licenčná zmluva
SOZA
00178454 21.8.2014
2014 Kúpna zmluva
Iveta Sládečková , 1 970,00
00313513 6.8.2014
124/2015 Kúpna zmluva
Milan Juroš , 1 089,00
Neuvedeno 20.4.2015
01/2016 Kúpna zlmuva
SIGNAL CENTRUM s.r.o. , 9 899,04
47923849 14.3.2016
4/2018 Kúpna zlmuva
Andrej Gombár, Martina Gombárová
Neuvedeno 1.2.2018
5/2018 Kúpna zlmuva
Peter Čeleš, Katarína Čelešová
Neuvedeno 1.2.2018
3/2018 Kúpna zlmuva
Miroslav Černák, Mária Černáková
Neuvedeno 1.2.2018