Číslo Název IČ partnera Vložen
Neuvedeno zmluva o spolupráci
Neuvedeno 18.8.2011
Neuvedeno Zmluva o spolupráci
Neuvedeno 18.2.2011
Neuvedeno Darovacia zmluva
Neuvedeno 29.11.2011
Neuvedeno Kúpna zmluva
Neuvedeno 21.11.2011
Neuvedeno Zmluva o dodávke stavebných prác
Sayrus s.r.o.
36278211 28.11.2017
Neuvedeno Zmluva o dielo s faktúrou
Neuvedeno 24.10.2011
Neuvedeno Zmluva o pripojení na internet
Neuvedeno 10.2.2011
Neuvedeno Dodatok ku Kúpnej zmluve č. U500/2008
Neuvedeno 11.2.2011
Neuvedeno Kúpna zmluva
Neuvedeno 18.2.2011
Neuvedeno Zmluva o nájme nebytových priestorov
Neuvedeno 24.10.2011
Neuvedeno Zmluva o poskytnutí služieb
Ing. Eva Kútiková
31904581 6.4.2018
Neuvedeno kúpna zmluva
Neuvedeno 5.8.2011
Neuvedeno Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
CBS-BOS, s.r.o.
36018236 21.5.2013
Neuvedeno Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
CBS-BOS, s.r.o.
36018236 21.5.2013
01/2016 Kúpna zlmuva
SIGNAL CENTRUM s.r.o. , 9 899,04
47923849 14.3.2016
013/2013 KS Zmluva o dielo
Signal Centrum s. r. o. , 2 511,12
36052574 12.7.2013
015/2014 Zmluva o dielo č.: 015/2014
SIGNAL CENTRUM s.r.o. , 1 007,14
36052574 9.4.2014
032014 Kúpna zmluva
doc. MUDr. Ján Lupták a manž. MUDr. Marta Luptákov
Neuvedeno 11.3.2014
04022013 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2013-2014
Danka Barthová - PROFAX
31061851 4.2.2013
1 zmluva Ekológ
Združenie obcí Ekológ
31936440 20.6.2013