Číslo Název IČ partnera Vložen
186/2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
35763469 6.5.2013
SB23042013 Zmluva o dielo
Premier Consluting, spol. s r.o.
Neuvedeno 23.4.2013
U1404/2013 Licenčná zmluva
MADE s.r.o.
36041688 27.2.2013
04022013 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2013-2014
Danka Barthová - PROFAX
31061851 4.2.2013
14012013 Zámenná zmluva
Valerián Hriančik
00731204 14.1.2013
200/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a separácii odpadov
Združenie obcí Ekológ
31936440 2.1.2013
511/2012 Kúpna zmluva na pozemok
Vladimír KANKARA , 3 810,60
Neuvedeno 23.11.2012
476/2012 Kúpna zmluva na pozemok
MACKO Igor s manž. , 324,00
400503750 29.10.2012
299/2012 Zmluva odpad
INSA, s.r.o.
36024376 21.5.2012
12/1772/HBH/2012 Nájomná zmluva
SR-Slovenská správa ciest , 3,99
00003328 21.5.2012
282/2012 Zmluva o poskytnutí služieb
Ing.Eva Kútiková , 450,00
2147483647 18.4.2012
3/2012 Zmluva o zbere, odvoze a separácii KO,...
EKOLÓG
31936440 28.3.2012
192/2012 Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu
Fa PROFAX , 1,02
31061851 19.3.2012
2 Kúpna zmluva na pozemok
Jozef Tomaška , 3 515,00
Neuvedeno 6.2.2012
Neuvedeno Darovacia zmluva
Neuvedeno 29.11.2011
Neuvedeno Kúpna zmluva
Neuvedeno 21.11.2011
Neuvedeno Zmluva o nájme nebytových priestorov
Neuvedeno 24.10.2011
Neuvedeno Zmluva o dielo s faktúrou
Neuvedeno 24.10.2011
Neuvedeno zmluva o spolupráci
Neuvedeno 18.8.2011
Neuvedeno kúpna zmluva
Neuvedeno 5.8.2011