Číslo Název IČ partnera Vložen
806200186 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
StVPS, a.s.
36644030 5.9.2016
01/2016 Kúpna zlmuva
SIGNAL CENTRUM s.r.o. , 9 899,04
47923849 14.3.2016
140/2015 Zmluva o dielo 140/2015
Slovanet a.s. , 105 081,60
35954612 25.8.2015
136/2015 Kúpna zmluva Šajgal
OcÚ , 1 060,00
00313513 10.8.2015
SB26052015 Zmluva o externom projektovom manažmente č. SB26052015
Premier Consluting, spol. s r.o. , 830,00
35860235 26.5.2015
124/2015 Kúpna zmluva
Milan Juroš , 1 089,00
Neuvedeno 20.4.2015
2015 Darovacia zmluva
Klub vojenskej histórie ČSĽA Anthropoid , 100,00
42304270 13.1.2015
20-46413 Poistná zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051 6.11.2014
2014 Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Zmluva o spolupráci
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Darovacia zmluva
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
Right Power Energy, s.r.o. , 100,00
44742479 25.8.2014
VP/14/40509/001 Hromadná licenčná zmluva
SOZA
00178454 21.8.2014
2014 Kúpna zmluva
Iveta Sládečková , 1 970,00
00313513 6.8.2014
9/2014 Dodatok č. 2
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 18.6.2014
ZV02013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 13.6.2014
7/2014 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
MADE spol. s r.o.
36041688 26.5.2014
8/2014 Dodatok č. 1
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 16.5.2014
10/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Right Power Energy, s.r.o.
44742479 30.4.2014
SB23042013 Zmluva o dielo
Premier Consluting, spol. s r.o.
35860235 23.4.2014