Číslo Název IČ partnera Vložen
124/2015 Kúpna zmluva
Milan Juroš , 1 089,00
Neuvedeno 20.4.2015
2015 Darovacia zmluva
Klub vojenskej histórie ČSĽA Anthropoid , 100,00
42304270 13.1.2015
20-46413 Poistná zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051 6.11.2014
2014 Darovacia zmluva
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Zmluva o spolupráci
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov
Slovanet, a.s.
35765143 2.10.2014
2014 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
Right Power Energy, s.r.o. , 100,00
44742479 25.8.2014
VP/14/40509/001 Hromadná licenčná zmluva
SOZA
00178454 21.8.2014
2014 Kúpna zmluva
Iveta Sládečková , 1 970,00
00313513 6.8.2014
9/2014 Dodatok č. 2
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 18.6.2014
ZV02013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323 13.6.2014
7/2014 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
MADE spol. s r.o.
36041688 26.5.2014
8/2014 Dodatok č. 1
Anton Lečko, Ing. Alena Lečková
Neuvedeno 16.5.2014
10/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Right Power Energy, s.r.o.
44742479 30.4.2014
SB23042013 Zmluva o dielo
Premier Consluting, spol. s r.o.
35860235 23.4.2014
015/2014 Zmluva o dielo č.: 015/2014
SIGNAL CENTRUM s.r.o. , 1 007,14
36052574 9.4.2014
5/2014 Dodatok č. 1
MADE spol. s r.o. , 400,00
36041688 28.3.2014
4/2014 Darovacia zmluva
Róbert Bayer , 1 000,00
Neuvedeno 25.3.2014
032014 Kúpna zmluva
doc. MUDr. Ján Lupták a manž. MUDr. Marta Luptákov
Neuvedeno 11.3.2014
27 Dodatok č. 27
Sekológ, s.r.o.
31636314 10.2.2014