O projektu

Propojme komunikaci do nové doby

Efektivní komunikace s občany

Výhody pro občany - online skratka k starostovi

  • jednoduché užívání pomocí telefonu, nebo počítače
  • Informace kdykoli, nemusíte kontrolovat web města
  • Zasílání podnětů včetně fotek zástupcům města
  • Rychlé zobrazení úředních hodin a kontaktů jednotlivých úřadů
  • Zpětná vazba pro vedení města o tom, co se líbí a co ne

Výhody pro obce - portál pro obce 21. století

  • webová vizitka, včetně kontaktních informací
  • Prostor pro zveřejnění všech dokumentů dle zákona
  • Propagace turisticky zajímavých míst
  • Propagace akcí a událostí obce
  • Rychlé uveřejnění výzev, oznámení a upozornění registrovaným občanům

Podporujeme moderní komunikaci