Obec Iliašovce

Kategorizácia

Typ celku (obce): Obec
Obvod: Spišská Nová Ves

Symboly

Štatutárny zástupca

Meno:  Ladislav Grondžák
Funkcia:  starosta

Obecné zastupiteľstvo (novozvolené)

Igor Štrauch
Jozef Fábry, Ing.
Ján Bdžoch
Valéria Kračková
Štefan Bartko, Bc.
Ján Kolej
Jozef Juházy

Adresa

 
Obecný úrad Iliašovce
Číslo:  231
PSČ:  053 11
Pošta:  Smižany

Kontaktné informácie

 
Telefón:  053 4298 617
053 4431 467
Mobil:  0903 617 724
Fax:  053 4298 618

Faktografické údaje

 
Kód obce:  543161
IČO:  00329185
DIČ:  2020717710
Počet obyvateľov:  971
Katastrálne územie:  1 349 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1263

Reklamní partneri

 
 
 

Mediálni partneri